הינך נמצא כאן

שער לסטודנטים

כניסה ל-MyTAU

 

שינוי סיסמה
הסיסמה תקפה למשך חצי שנה לכל היותר. הודעה נשלחת בדוא"ל כאשר עומד לפוג תוקפה.

 

אישרור קוד מחשב לסטודנטים
כדי שקוד המחשב יהיה פעיל יש לאשררו (פעם אחת).

פעולות נוספות:

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by