הינך נמצא כאן

תמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה - תשע"ג

 

תמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה בשפה הערבית. נוהל מעודכן יתפרסם בהמשך. בכל מקרה בו קיימת אי התאמה בין הרשום בתמצית זו בשפה הערבית להוראות האוניברסיטה בשפה העברית, הכלל הקובע הוא על פי הוראות האוניברסיטה בשפה העברית PDF  
   
חוק זכויות הסטודנט PDF  
   
נושאי תפקידים באוניברסיטה PDF WORD
לתשומת לב PDF WORD
שימוש בשם האוניברסיטה PDF WORD
לוח שנת הלימודים תשע"ג 13/2012 PDF WORD
סדרת הרצאות בחסות הרקטור PDF WORD
רשימת חוגים ונושאי לימוד עיקריים באוניברסיטה PDF WORD
רשימת תכניות לימודים לקראת "תעודה" PDF WORD
ענייני תלמידים - לאן לפנות PDF WORD
אגף רישום ומינהל תלמידים PDF WORD
     
מידע כללי    
1. "תלמיד" - הגדרה PDF WORD
2. החלפת חוג או הוספת חוג (לתלמידים ממשיכים) PDF WORD
3. רישום לתכנית לימודים נוספת PDF WORD
4. רישום לקורסים PDF WORD
5. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה PDF WORD
6. התנהגות בחדרי הלימוד PDF WORD
7. בחינות (הוראות לנבחן, מועדים מיוחדים, הארכת זמן וכו') PDF WORD
8. נוהל הגשת עבודות PDF WORD
9. ציונים PDF WORD
10. ציון גמר PDF WORD
11. מועד הזכאות לתואר PDF WORD
12. אישורי לימודים PDF WORD
13. הפסקת לימודים וחידוש לימודים PDF WORD
14. היחידה ללימודי שפות PDF WORD
15. לימודי העברית PDF WORD
     
לימודי התואר הראשון    
1. תנאי קבלה ללימודי התואר הראשון PDF WORD
2. כלים שלובים - תכנית לימודי העשרה PDF WORD
3. סוגי מעמד של תלמיד לקראת תואר ראשון PDF WORD
4. הכרה בלימודים קודמים (כולל נוהל התיישנות לימודים) PDF WORD
5. לימודים לאחר תואר PDF WORD
6. חובות כלל-אוניברסיטאיות ותנאי מעבר PDF WORD
7. משך הלימודים לתואר הראשון PDF WORD
8. תלמידים מצטיינים בלימודים לקראת התואר הראשון PDF WORD
9. פטור מתשלום שכר לימוד עבור שעות עודפות לתלמידים מצטיינים PDF WORD
10. הענקת תארים ותעודות: הענקת תואר ראשון בהצטיינות או בהצטיינות יתרה PDF WORD
     
לימודי התואר השני    
1. רישום מועמדים ללימודי התואר השני PDF WORD
2. סוגי מעמד של תלמיד לקראת תואר שני PDF WORD
3. דרישות בשפה האנגלית ובשפה העברית PDF WORD
4. מכסת לימודי התואר השני (כולל הכרה בלימודים קודמים) PDF WORD
5. משך הלימודים לתואר שני PDF WORD
6. עבודת גמר PDF WORD
7. מסלול לימודים לתואר שני ללא עבודת גמר PDF WORD
8. קורסים עודפים לתואר PDF WORD
9. שקלול הציונים - ציון סופי לתואר השני PDF WORD
10. הענקת תואר שני בהצטיינות או בהצטיינות יתרה PDF WORD
11. לימודים לקראת התואר מוסמך בשתי מגמות התמחות באותו חוג PDF WORD
12. תואר מוסמך נוסף בתחום לימודים קרוב PDF WORD
     
לימודים לקראת התארים "דוקטור לפילוסופיה" -
תקנון תלמידי מחקר
PDF WORD
הוועדה למחקרים בבני-אדם PDF WORD
הוועדה לפיקוח על השימוש בבעלי חיים לצורכי ניסויים PDF WORD
החטיבה לתכניות מיוחדות PDF WORD
תכניות ייחודיות לתלמידים מצטיינים PDF WORD
     
דקאנט הסטודנטים    
לשכת דקאן הסטודנטים (שירות לסטודנט ,מילואים ,ולת"ם) PDF WORD
שירות פסיכולוגי PDF WORD
יעוץ לימודי ואבחון לקויות למידה PDF WORD
המרכז לפיתוח קריירה PDF WORD
מעורבות חברתית PDF WORD
מלגות וסיוע כלכלי PDF WORD
רווחת הסטודנט והמרכז לעולה PDF WORD
התאמות לסטודנטים אשר שבו משירות מילואים PDF WORD
     
התאמות לסטודנטיות הרות ויולדות PDF WORD
נציב הקבילות לסטודנטים ולענייני קבלה PDF WORD
המרכז לקידום ההוראה PDF WORD
ספריות האוניברסיטה PDF WORD
הטרדה מינית PDF WORD
משמעת סטודנטים PDF WORD
סדרי ביטחון (אבטחה, כניסה לקמפוס, חפצים חשודים, נשק,
שמירה על רכוש אישי, אבידות, הוצאת ציוד וכו')
PDF WORD
בטיחות ועזרה ראשונה PDF WORD
תחזוקה PDF WORD
פעילות ציבורית בקמפוס PDF WORD
אגודת הסטודנטים PDF WORD
מבקר האוניברסיטה PDF WORD
ספורט ואורח חיים בריא PDF WORD
טיפול שיניים לתלמידים PDF WORD
מרפאת האוניברסיטה PDF WORD
שירותי רפואה דחופה PDF WORD
שירותי מזון PDF WORD
     
מבוא לידיעון הפקולטה / ביה"ס תשע"ג   WORD
מבוא לידיעון הפקולטה / ביה"ס תשע"ב   WORD
מבוא לידיעון הפקולטה / ביה"ס תשע"א   WORD
מבוא לידיעון הפקולטה / ביה"ס תש"ע   WORD
מבוא לידיעון הפקולטה / ביה"ס תשס"ט   WORD
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by